Transaktionsanalys


Transaktionsanalys (TA) är en teori om hur vi kommunicerar med varandra men också om hur vi kommunicerar

internt, i oss själva - hur och vad vi tänker om oss själva, och hur det tar sig i uttryck i livet.  Det är en teori om vår

personlighet, om vad som har format oss till den vi är och hur vi utifrån det kan ändra på vårt beteende för att må bättre.


Det handlar alltså om att få syn på de livsmönster vi bär med oss och som lägger krokben för oss i livet. Detta mönster

återupprepar vi gång på gång, det får oss att hamna i situationer vi mår dåligt av och det hindrar oss från att leva

harmoniskt i oss själva.


Jagtillståndsmodellen är ett av det mest grundläggande begreppet inom TA. Ett jagtillstånd är en uppsättning av

beteenden, tankar och känslor som står i relation till varandra. Det är ett sätt på vilket vi visar en del av vår

personlighet vid en given tidpunkt.Förälderjagtillståndet: Känslor, attityder och beteende 

som liknar de som känns igen från föräldrafigurer.


Vuxenjagtillståndet: Autonoma uppsättningar av känslor,

attityder och beteenden som är anpassade till den

aktuella situationen, här och nu.


Barnjagtillståndet: Känslor, attityder och beteenden 

som är reliker från individens egen uppväxttid.Ibland kan jag tänka, känna och bete mig så att jag imiterar en av mina föräldrar eller någon annan som varit en

föräldrafigur för mig. När jag gör så är jag i mitt Föräldrajagtillstånd.

Om jag använder alla de resurser som jag som vuxen har till förfogande till att tänka, känna och agera utifrån det som

sker omkring mig här och nu, är jag i mitt Vuxenjagtillstånd.

Ibland kommer jag kanske tillbaka till tankar, känslor och beteenden jag hade när jag var barn.

Då är jag i mitt Barnjagtillstånd.


Vi bär med oss och behöver alla tre jagtillstånd i ”samklang” för att fungera och må bra i livet.


Inte sällan bär vi med oss tankar och värderingar vi ärvt av våra föräldrar eller känslor och beteenden vi hade

som barn och som var nödvändiga och riktiga då men som inte hjälper oss att leva fullt ut här och nu. Dessa mönster

var från början en framgångsrik (och från allra första början omedveten) livsstrategi för att garantera överlevnad.

(”Om jag beter mig så här blir jag inte lämnad… I vår familj beter vi oss så här - alltså måste jag…”)


När vi upptäcker vilka livsstrategier vi bär med oss från vår barndom och ser hur dessa inte längre hjälper oss

i livet, kan vi ersätta dem med nya som verkligen fungerar och som får oss att må bättre och som gör det

möjligt för oss att kunna utnyttja våra fulla resurser som vuxna människor.


TA kan med sina enkla men djuplodade modeller hjälpa till med detta förändringsarbete som i slutändan

strävar efter att en person ska lära sig att förlita sig på sig själv, tänka självständigt, kunna fatta

egna beslut och kunna uttrycka sin känslor.


TA’s arbetsmodeller kan enkelt överföras från att gälla den enskildes arbete med sig själv till hur vi kommunicerar

med de som står oss nära, hur kommunikationen fungerar på arbetsplatsen osv.


På följande länkar kan du  läsa mer om transaktionsanalys:


SITA’s hemsida:

www.transaktionsanalys.nu


STAF’s hemsida:

www.transaktionsanalys.se