Det jag säger,

är inte det du hör,

utan det du hör,

är det du hör att jag säger


Kanske upplever du att du har

kört fast i livet?

 

Kanske funderar du på varför vissa situationer verkar

återupprepa sig i livet och som får dig att må dåligt?


Kanske känner du stress över hur du ska hantera en

särskild livssituation?


Kanske känner du att det finns en sorg i livet du

behöver bearbeta?


Kanske upplever du att du själv på något sätt lägger

hinder för dig själv och därför inte lever ut hela den

förmåga du ändå känner att du besitter?


Det här erbjuder jagI vårt samtal skapar vi en medvetenhet om ditt sätt att kommunicera med ord och kroppsspråk.


Du kan få hjälp med att bryta destruktiva mönster och
fastlåsta situationer i vardagen.


Tillsammans identifierar vi vad som format dig och de
beslut du medvetet eller omedvetet tagit i livet.


Utifrån det arbetar vi med den förändring du vill uppnå.