..........

Om samtalet


Första träffen (60 min) är alltid kostnadsfri. Du beskriver vad du vill förändra i ditt liv

och jag beskriver utifrån vilka modeller jag arbetar. Om du känner att du vill jobba vidare och jag

tror att jag kan hjälpa dig så kommer vi överens om hur många gånger och hur regelbundet vi ska

träffas till en början. 


Jag arbetar efter en teori som heter Transaktionsanalys (TA). Genom sina enkla förklaringsmodeller

samt bruket av vardagsspråk är TA lättbegripligt, lätt att använda men har ändå ett fascinerande djup.

TA är därför väldigt användbart vad gäller eget arbete för att uppnå en personlig förändring men

också för att förstå och förändra negativa mönster i nära relationer samt dålig kommunikation och

konflikter på arbetsplatsen.


Läs mer om transaktionsanalys.


Kostnad
Pris: 600 kr inkl moms / 60 minuter

Studenter och arbetssökanden får 15 % rabatt.